Welkom

We heten u hartelijk welkom in de kerkdienst(en) van de gereformeerde kerk op Urk.

Iedere zondag komt de gemeente in deze kerk bij elkaar voor een samenkomst tot eer van onze God.

 In de samenkomst luistert de gemeente naar de uitlegging van de Bijbel en spreekt de gemeente tot God door het gebed en door het zingen van psalmen en gezangen.

Als gemeente willen we graag leven in overeenstemming met de Bijbel, die we volledig aanvaarden als het Woord van God. We geloven dat God in de Bijbel duidelijk heeft bekend gemaakt wat Hij wil.

 De centrale persoon in de Bijbel is Jezus Christus.
God roept u en ons op om in Hem te geloven als Redder.
Zo maakt God ons de weg bekend uit een op zichzelf zinloos bestaan.

Verloop van een kerkdienst

De diensten verlopen in de regel als volgt: (Orde van dienst Kampen 1975)

Votum (opening) en Vredegroet (staande)
Gemeentezang: antwoordlied
Voorlezing van de Tien geboden (‘s morgens)
Gemeentezang: antwoordlied
Lezen van een gedeelte uit de Bijbel
Gemeentezang
Gebed
Lezen van de tekst waarover de preek in het bijzonder zal gaan
Preek
Gemeentezang: antwoordlied
Voorlezing van de Geloofsbelijdenis (‘s middags)
Gemeentezang: antwoordlied
Dankgebed
Collecte
Gemeentezang: slotlied (staande)
Zegen (staande)

Einde  van de kerkdienst.

Soms is er een andere volgorde in de dienst dan hierboven staat aangegeven.

Bijzonderheden

Het kan gebeuren dat u een dienst bijwoont waarin de gemeenteleden het Heilig Avondmaal vieren.
Hieraan wordt deelgenomen door gemeenteleden  die belijdenis van hun geloof hebben afgelegd.
Vooraf wordt een formulier  gelezen dat u kunt vinden in  het kerkboek op blz. 521 (in de middagdienst op blz. 528).

Ook kan het  voorkomen dat er een kind of een volwassene wordt gedoopt.
Het formulier dat daarbij wordt gelezen vindt u op blz. 512 of 516 van het kerkboek.

Achterin het kerkboek vindt u ook de belijdenisgeschriften (blz. 407-506).
In het kort wordt  daarin de Bijbel samengevat. Het vormt de kern van de leer van de kerk.

Mocht u geen kerkboek hebben, bij de koster liggen een aantal exemplaren voor gebruik in de diensten.

Misschien vindt u het moeilijk zo maar een “vreemde” kerk binnen te stappen en wilt u graag eerst eens praten. Dat kan.
Neem gerust contact met ons op.

Kunt u, door ouderdom of ziekte, geen kerkdiensten bijwonen, dan bestaat er de mogelijkheid dat u een CD met de opname van de kerkdienst thuis krijgt.

 Ook is het mogelijk om op onze website van de kerkomroep de diensten live te beluisteren.

Daarnaast hebben we een archief van Opnames die opgevraagd kunnen worden.