Geschiedenis

Gereformeerd blijven
Op zondag 5 oktober 1628 werd, onder grote druk van buitenaf, de eerste Hervormde kerkdienst gehouden op het eiland Urk. Tot die datum wilde niemand op het eiland iets weten van de hervorming en bleef men de Roomse kerk trouw. In deze dienst werd ds. Petrus Salebien als eerste predikant van Urk in het ambt bevestigd. De kerk van Urk kwam opnieuw tot reformatie op 13 juli 1836. Onder leiding van ds. Hendrik de Cock vond op Urk toen de afscheiding plaats. Op 4 mei 1947 scheidt een ogenschijnlijk te verwaarlozen minderheid van de Gereformeerde kerk ter plaatse zich af. Het kwam op Urk tot een Vrijmaking, juist om Gereformeerd te blijven.
Historische data, data die op deze site niet mogen ontbreken. Onze opdracht luidt toch, de daden van de HEERE te gedenken en die aan onze kinderen door te geven zodat ook zij Hem vrezen.

Fusie GKv & NeGK
De GKv & NGK zijn in 2023 gefuseerd tot een nieuw kerkverband onder de naam NeGK. De GKv Rehoboth Kerk heeft besloten om niet mee te gaan in deze fusie, en te blijven wat ze als sinds de vrijmaking is. Gereformeerde kerk vrijgemaakt. Op de pagina’s revisieverzoeken, en verklaring van samenwerking kunt meer lezen of deze besluiten en de onderbouwing.

Wederkeer
Wanneer we alleen kijken naar de ‘afscheiding’, de breuk in de kerk van Christus is er weinig reden om blij te zijn. Buitenstaanders zien hier reden in om kritisch en neerbuigend over de kerk te doen.
Toch moeten we niet stil blijven staan bij het feit van de afscheiding zelf. Iedere afscheiding betekent toch ook ‘wederkeer’. Wederkeer tot Gods Woord alleen en de daarop gegronde belijdenisgeschriften. We zien hierin Gods Zoon bezig in een zijn kerkvergaderend werk. We worden hier stil van en in dankbare verwondering geven wij gehoor aan de eis van de Schrift.

Predikanten die voorheen de gereformeerde kerk van Urk gediend hebben:
Ds. Petrus Salebien, 1628-1637.
Ds. Franciscus Pinaeus, 1637-1654.
Ds. Richardus a Landt Werven, 1654-1681.
Ds. Severinus Cantor, 1681-1710.
Ds. Wernerus van Diepen, 1711-1720.
Ds. Petrus de Bruyn, 1720-1727.
Ds. Nicolaas Ribbers, 1727-1730.
Ds. Daniel Weerman, 1730-1780.
Ds. Johannes H. Schmidt, 1780-1808.
Ds. Napjus, 1811-1820.
Ds. J. A. Romkes, 1821-1831.
Ds. P.J. ter Plegt, 1831-1836.
Ds. Pier Schaap, 1842-1843.
Ds. Jacob Nentjes, 1846-1859.
Ds. Jacob Nentjes, 1862-1873.
Ds. W. Visser, 1873-1891.
Ds. J. van Anken, 1891-1905.
Ds. G. H. A. van de Vegte, 1906-1915.
Ds. T. Rispens, 1917-1920.
Ds. J. J. Bouwman, 1921-1928.
Ds. W. Doorenbos, 1931-1947.
Ds. G. Spijker, 1943-1947.

GKv
Ds. G. Spijker, 1947-1949.
Ds. W. H. de Boer, 1949-1960.
Ds. T.J. Boersma, 1961-1965.
Ds. J. Slotman, 1965-1971.
Ds. T. O. G. M. Bosma, 1972-1975.
Ds. J. B. van Mechelen, 1977-1979.
Ds. T. Wendt, 1979-1984.
Ds. J. R. Visser, 1987-1991.
Ds. H. Pathuis, 1992-1996.
Ds. H. Veldman, 1997-2001. Emeritus predikant.
Ds. R. van der Wolf, 2003-2009.
Ds. A. van Houdt, 2011-2014.
Ds. A.A.J. de Boer, 2015-2020
Ds. H.T. Wendt, 2023
Ds. F.J. Bakker, 2023