Kerkgebouw

Kerk
De kerk is een ontwerp van Van Beijnum Architecten bna bv uit Amerongen. Een niet onbekende kerkenarchitect voor Urk, want het kantoor ontwierp ook de Sionkerk, de Pniëlkerk en
De Bron.

Ook de inmiddels afgeronde uitbreiding van de Jachin-Boaz-kerk is door Van Beijnum ontworpen. Het bijzondere van de stijl van ontwerpen van Van Beijnum is dat de gebouwen ook echt het aanzien van een kerk hebben. Van sommige moderne kerkgebouwen kun je vanaf de buitenkant niet zien dat het een godshuis is. Dat gebeurt je bij de Van Beijnum-kerken niet.

 

Hoofdaannemer voor de bouw was Bouwbedrijf L. Post en zonen. Dit bedrijf heeft in de laatste 35 jaar veel ervaring opgedaan op en rondom Urk in de Utiliteitsbouw en zijn zelfs specialisten geworden in kerkbouw en schoolbouw.

 

Doopvont

Nieuw leven
De vorm van de doopvont is een driehoekige kelk of beker. De bekervorm wijst naar de avondmaalsbeker en de driehoek naar de drie-eenheid van onze God. Vader Zoon en Heilige Geest. De vont is opgebouwd op een plateau ingelegd met een kleur die water voorstelt. Het wijst naar de plaats waar de kerk op is gebouwd, namelijk de vroegere zeebodem. Er zijn dus drie panelen, de linker is de gouden vrouwelijke ring, de rechter de mannelijke en in de middelste komen die beide samen. Dit wijst naar de orde die de Heere heeft ingesteld, man en vrouw die samen nieuw leven mogen verwekken.

Geborgenheid en veiligheid
De afgebeelde foetus is ingebed in beide ringen als teken van veiligheid en geborgenheid. Echter, als een vrouw of een man alleen blijft is hij of zij ook compleet. Eromheen zien we de duif die de Heilige Geest symboliseert. Niet alleen op het middelste paneel maar ook het linker en rechter.
Het onderste deel van de vont is donker. Dit is het water waaruit we opkomen, dit ziet op de erfzonde. Ook zien we de ichtus-vis in dit donkere deel, Christus is ook voor die zonden gestorven.
Daarboven is het licht, we mogen leven in het licht van Christus, wij en dus ook onze kinderen. De foetus is ingesloten in de beide ringen, dit symboliseert geborgenheid en veiligheid.
We worden geboren en groeien op onder de belofte, dit wordt uitgebeeld door de regenboog. De gebruikte kleuren van de regenboog corresponderen met die van de glasapplicatie.
Boven de regenboog is het bewolkt en bedreigend, dat wil zeggen dat het leven buiten het verbond en buiten de beloften gevaarlijk is. Eigenlijk is daar geen leven want leven zonder God is dood.

Orgel

Dit orgel is oorspronkelijk in 1964 te Amsterdam gebouwd voor de oude, inmiddels gesloopte, Rehobothkerk op Urk. Het is in 1977 en 1980 uitgebreid door Klaas Kapitein, orgelbouwer te Urk. Na de bouw van de nieuwe Rehobothkerk in 1997 is het orgel overgeplaatst naar het nieuwe bedehuis. Bij deze gelegenheid is er toen een nieuwe orgelkas gemaakt. De frontpijpen die in het front zijn geplaatst waren afkomstig van een ander voormalig orgel. Deze frontpijpen zijn verlengd. Ook is bij deze gelegenheid het orgel opnieuw uitgebreid en gewijzigd door Klaas Kapitein. Binnen niet al te lange tijd wordt het orgel weer uitgebreid met nog gereserveerde stemmen. Onlangs zijn ook nieuwe houten klavieren geplaatst.

Dispositie van het orgel in de Rehobothkerk te Urk

Fonteijn en Gaal (1964)
K. Kapitein (1977/1980/1997)

Hoofdwerk (C-g”’)
Bourdon 16′
Prestant 8′
Holpijp 8′
Octaaf 4′
Roerfluit 4′
Praestant 2′
Mixtuur IV
Cornet III

Trompet 8’Bovenwerk (C-g”’)
Quintafluit 8′
Salicionaal 8′
Celesta 8′
Prestant 4′
Koppelfluit 4′
Quint 2 2/3′
Spitsfluit 2′
Terts 1 3/5′
Quintfluit 1 1/3′
Scherp III
Hobo 8′
Kromhoorn 8′
Tremulant
Pedaal (C-f’)
Subbas 16′
Quintbas 10 2/3′
Octaafbas 8′
Gedekt 8′
Koraalbas 4′
Bazuin 16′

Speelhulpen
Koppel Ped-HW
Koppel Ped-BW
Koppel HW-BW
Subkoppel HW-BW
Generaal crescendo
Transposer

Tractuur
Electro-pneumatisch

Ramen

Kleurrijke ramen
Het huidige kerkgebouw is voorzien van kleurrijke ramen. Deze ramen werden destijds door de heer Gerrit Pasterkamp voorzien van afbeeldingen. De afbeeldingen spreken tot de verbeelding en bevatten veel symboliek. Een willekeurige bezoeker zal op het eerste gezicht niet alles begrijpen. Vandaar deze toelichting op een bijzonder kunstwerk.

Op de vraag “Wat wil je nou duidelijk maken met die ramen..?” gaf de heer Pasterkamp destijds het volgende antwoord: “Het Paas en pinksterfeest wordt er op afgebeeld.” Meteen volgde de reactie: “Waarom ons grootse feest, kerstfeest dan niet?” Het antwoord luidde als volgt: “We mogen stilstaan bij de geboorte van onze Heiland, maar het is niet het belangrijkste Christelijke feest! Het Paasfeest is de basis waarop ons geloof rust. De opstanding van Jezus Christus! Vervolgens komt het Pinksterfeest, de uitstorting van de Heilige Geest… het startschot voor de kerk. Hét moment dat de kerk in beweging komt! Door deze twee feesten werd ik geïnspireerd om de werkelijke betekenis van Pasen en Pinksteren in glas uit te beelden.” Aldus Pasterkamp. 

Het kruis en de doop

Hier zien we in de eerste plaats het kruis; symbool van het volbrachte werk van Christus. Daaromheen, rond het kruis, de gemeente. Die gemeente is veelkleurig met veel contrasten, kleuren die soms niet bij elkaar passen, maar wel naast elkaar staan. Wij hebben elkaar niet uitgekozen, maar God heeft ons daar geplaatst of kan ons verplaatsen, al naar gelang Hij dat nodig acht. 
Het kruis rust op het open graf, omdat wij met Christus gestorven en opgewekt zijn. De blauwe golf die rond het kruis over het raam loopt, komend uit het open graf, symboliseert de doop zoals wij lezen in Romeinen 6:3-4: 

“Of weet gij niet, dat wij allen die in Christus gedoopt zijn, in Zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden is opgewekt door de majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zullen wandelen.” 

Algemene Christelijke kerk

Omdat wij lid zijn van deze plaatselijke gemeente, horen wij ook bij de Universele Gemeente. We zijn deel van de algemene Christelijke kerk. We zien dat de cirkel zich in al zijn veelkleurigheid voortzet in het volgende raam.

Hier zien we ook gedeelten zonder kleur. Dit duidt op onbekeerden, ongelovigen en huichelaars die geen kleur bekennen. We denken aan Matteus 13:23-30, de gelijkenis van het zaad in de akker.

In dit raam zien wij beweging. De Heilige geest zet ons in gang! Pinksteren, de weg waarop wij gaan. De Heilige Geest was zichtbaar in de vorm van vurige tongen, en als een duif neerdalend uit de hemel. In deze ramen zijn ze afgebeeld, de duiven symboliseren de Geest die neerdaalt op de gelovigen die Hem er om vragen. Want de Geest wordt gegeven aan alle mensen , die met berouw en geloof het werk van de Here Jezus aan het kruis van Golgotha aan nemen. Joh. 3:5-8. Rom.5:5.
De blauwe golf die door deze ramen loopt symboliseert de stroom van levend water die dan overvloedig wordt gegeven. Wie in Mij gelooft, gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Joh. 7:38

Onderaan zien we de grijpende hand; wat betekend dat wij grijpen moeten, jagen, streven naar de gaven die de Heilige Geest ons wil geven. Dooft de Geest niet uit, veracht de profetieën niet, toets alles en behoudt het goede. 1 Tessalonicenzen 12:31