Gemeentekring

Bij de oprichtingsavond, 22 januari 2015, mochten we stilstaan bij Filipenzen 1:27-2:11. Dit gedeelte gaat over het beroep dat op je gedaan wordt als gemeentelid om ook op het belang van anderen te letten.

 Een aantal aandachtspunten:

– Bij de hulpvraag ligt de eerste verantwoordelijkheid bij het eigen sociale netwerk van de aanvrager.
– Hulp is tijdelijk.
– Er wordt geen professionele hulp geboden.
– De gemeentekring is geen activiteiten commissie.
– Kosten verbonden aan de hulp zijn in eerste instantie voor de hulpvrager.

Als coördinatoren zijn door de diaconie benoemd:

Agnes van Veen – Kramer.
Telefoon: 687079
E-mail: gemeentekring@rehobothurk.nl

Jantine Kaptein.
Telefoon: 0623161613
E-mail: gemeentekring@rehobothurk.nl

Contactpersoon voor de diaconie:
Jan Korf
Telefoon: 06 30954533
E-mail: gemeentekring@rehobothurk.nl

Meer informatie over veranderingen in de zorg:
Gemeente Urk
Diaconaal Steunpunt