Jeugdverenigingen

Het doel van de jeugdvereniging is het leren kennen en dienen van de HERE. Dat is niet zomaar iets. Onze hemelse Vader is de heilige God en heeft daar recht op. En voor ons allemaal (jong en oud) is het van levensbelang. Als leid(st)ers van de verenigingen en als oudercommissie zetten wij ons daarom met hart en ziel in voor dit mooie werk in de kerk. We hebben samen gebeden om hulp en zegen van God. En we weten uit Gods Woord dat we Zijn zegen ook mogen verwachten, als we samen met de Bijbel bezig zijn en willen werken aan een Christelijke levensstijl. Dan is ook de jeugdvereniging tot eer van God en tot opbouw van de kerk en van ieders persoonlijk geloof.

Van de jeugd en hun ouders vragen we ook een hartelijke betrokkenheid en serieuze inzet. We doen daarom een beroep op jullie allemaal om trouw naar de verenigingsavonden of –middagen te komen, om je elke keer goed voor te bereiden en om goed mee te doen en je spullen altijd bij je te hebben. Aan de ouders vragen we om hierop toe te zien en dit te stimuleren, zoals we bij de doop van onze kinderen beloofd hebben ze te (laten) onderwijzen in de bijbelse leer.

Een paar afspraken:
1. Neem altijd je Bijbel, psalmboek en schets mee.
2. Weet waar het over gaat en bereid je thuis voor.
3. Wie verhinderd is, wordt afgemeld door de ouders.

Voor vragen of opmerkingen kun je terecht bij de leid(st)ers van de vereniging of bij iemand van de oudercommissie.

De oudercommissie:
Minne Veldman, voorzitter
Manuelle de Vries, secretaris
Ester Brouwer, penningmeester
Floris Visser, lid

Jongensvereniging Samuël 1
12-13 jaar
Leiding: Cees Kaptein & Juriaan Vlot
Vergadertijd: 1x per 14 dagen
Zondagmiddag 15.45 uur in de kerk
Vanaf zondag 7 oktober 2018

Jongensvereniging Samuël 2
14-15 jaar
Leiding: Reinier Meun & Auke van Veen
Vergadertijd: 1x per 14 dagen
Zondagmiddag 15.45 uur in de kerk
Vanaf zondag 7 oktober 2018

Meisjesvereniging Van Knop tot Bloem
12-13 jaar
Leiding: Jantina Hakvoort & Anne-Marie Kapitein
Vergadertijd: 1x per 14 dagen
Donderdagavond 19.30 uur @ Urkerweg 60
Vanaf donderdag 4 oktober 2018

Meisjesvereniging Mirjam
14-15 jaar
Leiding: Alyta Eschbach & Bertine Loosman
Vergadertijd: 1x per 14 dagen
Donderdagavond 19.45 uur in de kerk
Vanaf donderdag 4 oktober 2018

Jeugdvereniging Over Eens en Nu
16-18 jaar
Leiding: Albert Kaptein & Evert Jan van Slooten
Vergadertijd: 1x per 14 dagen
Zondagavond na de dienst in de kerk
Vanaf zondag 7 oktober 2018

Jeugdvereniging Immanuël
Vanaf 19 jaar
Leiding: Karin Hulst & Grietje Vlot
Vergadertijd: 1x per 14 dagen
Zondagavond na de dienst in de kerk
Vanaf zondag 7 oktober 2018