Seizoen 2019 / 2020

Jaarplanner     Catechisatie     Jeugdverenigingen     Verenigingen

Beste gemeenteleden,

We staan Deo Volente weer voor een nieuw seizoen in de kerk. Bijbelstudie is daarbij ons belangrijkste onderwerp. Op de verenigingen en de catechisaties willen we samen de Bijbel open doen en vanuit de Bijbelonderwezen worden in het leven met de HERE.

Hij maakt ons bekend wie Hij was, is en zal zijn. Wij veranderen. De HERE niet! En zijn Woord ook. Tijden kunnen veranderen, maar Gods Woord niet.

In de geschiedenis zie je steeds een ontwikkeling dat in de kerk de mens zichzelf steeds meer gezag toekent. Uiteindelijk ten koste van Gods Woord.

Daar willen we op catechisatie en vereniging de jeugd over vertellen. Niet om alleen maar “tegen” te zijn, maar om dankbaarheid te leren dat wij mogen leven met een God die wij niet bedacht hebben maar die in grote genade naar ons is toegekomen.

Wie dat echt mag gaan zien die zal het ook mogen ervaren. In voor- en tegenspoed blijft God dezelfde trouwe God die ons leven wil verlossen en aan Zich wil verbinden.

We hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden. We mogen gebruik maken van wat de HERE in de kerkgeschiedenis heeft gegeven aan belijdenissen. Die vatten geen woord van mensen samen, maar Gods Woord. Daarom dat de belijdenissen ook vandaag de dag nog steeds grote waarde hebben.

Naast de belijdenissen, met name de catechismus, maken we op catechisatie en vereniging ook gebruik van methoden. Dit jaar ook met behulp van de nieuwe beamers die ook in de catechisatielokalen zijn opgehangen.

Wij vragen als catecheten en vereniging leiders om uw hulp. In gebed en in de manier waarop u met uw kinderen spreekt over het werk op catechisatie en vereniging. Spoor uw kinderen aan om met de Bijbel onder de arm naar de catechisatie te gaan! U heeft dit toch beloofd bij hun doop. Moge de HERE ook dit seizoen ons uit genade geven wat we nodig hebben om als groep samen verwonderd te zijn over Gods genade.

J.P. Kapitein, D.C. Kralt en A.A.J. de Boer

Catechisatie     Verenigingen