Opnamen 2012

Datum:Opname:Voorganger:Onderwerp:Organist:Bestand:Opmerkingen:
31-12-2012Dankdag. Morgendienstds. A. van Houdt1 Tessalonicenzen 5: 16-18. God geeft ons de opdracht tot vreugde, gebed en dank.br. J. Hoorn2012-12-31-morgendienst-ds_A_van_Houdt.mp3
31-12-2012Dankdag. Middagdienstds. A. van HoudtMatteüs 24: 13. Volhard tot het einde.br. M. Veldman2012-12-31-middagdienst-ds_A_van_Houdt.mp3
30-12-2012morgendienstds. H.J. RoomGenesis 14: 1-4 & 17-20. Door het geloof leer je verder te kijken bij het graf van Sara.br. R.L. Kater2012-12-30-morgendienst-ds_HJ_Room.mp3
30-12-2012middagdienstds. R. Vreugdenhil2 Tessalonicenzen 1: 6-9. Jezus komt als Heer met wraak en oordeel.br. M. Veldman2012-12-30-middagdienst-ds_R_Vreugdenhil.mp3
25-12-20121e kerstdag. Morgendienstds. A. van HoudtLucas 2: 8-12. De eerste kerstpreek kom van God zelf.br. J. Hoorn2012-12-25-morgendienst-ds_A_van_Houdt.mp3
25-12-2012Doopdienstds. A. van HoudtLucas 2: 19. Berg het Woord op in je hart en leg het klaar voor gebruik.br. M. Veldman2012-12-25-doopdienst-ds_A_van_Houdt.mp3Doopdienst Trijntje Tiny Kramer
23-12-2012morgendienstds. A. van HoudtLucas 1: 37-38. Maria geloofd in het woord dat haar van haar stuk brengt.br. R.L. Kater2012-12-23-morgendienst-ds_A_van_Houdt.mp3
23-12-2012middagdienstds. A. van HoudtHC Zondag 15. Wij roemen eeuwig in de verlossing door Christus kruis.br. J. Hoorn2012-12-23-middagdienst-ds_A_van_Houdt.mp3
16-12-2012Doopdienstds. A. van HoudtGenesis 5: 28-29. Noach het troostkind is de inhoud van de adventsverwachting van Lamech.br. M. Veldman2012-12-16-doopdienst-ds_A_van_Houdt.mp3Doopdienst Frans Jan Kramer
16-12-2012middagdienstDs. H. OffereinsZacharia 1: 1-6. De Here wil een nieuw begin maken met Zijn volk.br. R.L. Kater2012-12-16-middagdienst-ds_H_Offereins.mp3
09-12-2012morgendienstds. A. van HoudtGenesis 5: 24. Wandelen met God is een veelbelovend leven.br. J. Hoorn2012-12-09-morgendienst-ds_A_van_Houdt.mp3
09-12-2012middagdienstds. A. van HoudtHC Zondag 14. Wij aanbidden het mysterie van de maagdelijke geboorte.br. M. Veldman2012-12-09-middagdienst-ds_A_van_Houdt.mp3
02-12-2012morgendienstds. Tj. BoersmaMarcus 12: 6a. In het laatst der dagen zend God zijn Zoon.br. M. Veldman2012-12-02-morgendienst-ds_Tj_Boersma.mp3
02-12-2012middagdienstDs. J. van de WeteringRomeinen 4: 20a, HC Zondag 7c. Geloven in Gods beloften.br. R.L. Kater2012-12-02-middagdienst-ds_J_van_de_Wetering.mp3
25-11-2012morgendienstds. A. van HoudtGenesis 4:1-16. Door zijn breuk met God breekt het bij Kain ook bij zijn broeder.br. M. Veldman2012-11-25-morgendienst-ds_A_van_Houdt.mp3
25-11-2012middagdienstds. J.R. VisserTitus 2: 11-12. Gods genade in Christus leidt tot een gelovig leven.br. J. Hoorn2012-11-25-middagdienst-ds_JR_Visser.mp3
18-11-2012morgendienstbr. T.R. KapteinPreek prof. J. van Bruggen.Matteüs 5: 48. Jezus geeft spraakles voor het hemelrijk.br. M. Veldman2012-11-18-leesdienst-br_TR_Kaptein.mp3
18-11-2012middagdienstds. A. van HoudtHC Zondag 13. De eniggeboren Zoon van God is onze Here.br. R.L. Kater2012-11-18-middagdienst-ds_A_van_Houdt.mp3
11-11-2012morgendienstds. A. van HoudtEzechiël 34: 23. De HERE zelf de Goede Herder van zijn volk.br. J. Hoorn2012-11-11-morgendienst-ds_A_van_Houdt.mp3
11-11-2012middagdienstds. A. van HoudtHC Zondag 12. NGB 29b. Maar waarom wordt u een christen genoemd?br. M. Veldman2012-11-11-middagdienst-ds_A_van_Houdt.mp3
09-11-2012Trouwdienstds. A. van HoudtPsalm 138: 8. De HERE zal het voor mij voleindigen. O HERE, uw goedertierenheid is tot in eeuwigheid. Laat niet varen de werken uwer handen.br. M. Veldman2012-11-09-trouwdienst-ds_A_van_Houdt.mp3Trouwdienst Auke Hakvoort en Jennie van Slooten.
04-11-2012morgendienstds. H. A. SpeelmanRomeinen 12: 1&2. Dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer: dit is uw redelijke eredienst.br. J. Hoorn2012-11-04-morgendienst-ds_HA_Speelman.mp3
04-11-2012middagdienstdrs. G. den DulkHaggai 1: 12&13. De Here roept je op om je in te zetten voor Zijn huis.br. M. Veldman2012-11-04-middagdienst-drs_G_den_Dulk.mp3
28-10-2012morgendienstds. A. van Houdt1 Johannes 3: 6. Simul justus et peccator.br. M. Veldman2012-10-28-morgendienst-ds_A_van_Houdt.mp3
28-10-2012middagdienstds. A. van HoudtHC Zondag 11. Jezusbr. J. Hoorn2012-10-28-middagdienst-ds_A_van_Houdt.mp3
21-10-2012leesdienstbr. J. HoornPreek ds. J. Douma. Matteüs 19: 13-22. Jezus en de economische crisis.br. M. Veldman2012-10-21-leesdienst-br_J_Hoorn.mp3
21-10-2012middagdienstds. M. de Meij.Jeremia 1:8. De Here leert de jonge Jeremia het geheim van zijn ambt.br. R.L. Kater2012-10-21-middagdienst-ds_M_de_Meij.mp3
14-10-2012morgendienstds. A. van HoudtHC Zondag 10. Gods voorzienigheidbr. J. Hoorn2012-10-14-morgendienst-ds_A_van_Houdt.mp3
14-10-2012middagdienstds. J.R. Visser1 Koningen 17: 7-16. De Here zorgt voor Elia in Sarefat.br. M. Veldman2012-10-14-middagdienst-ds_JR_Visser.mp3
07-10-2012morgendienstds. A. van HoudtRomeinen 11: 20b. Door de verlosser uit Sion is er behoud voor Gods olijfboom Israël.br. R.L. Kater2012-10-07-morgendienst-ds_A_van_Houdt.mp3Israël zondag
07-10-2012middagdienstds. A. van HoudtHC Zondag 9. De Schepper spreekt het verlossende woord in Zijn Zoon.br. M. Veldman2012-10-07-middagdienst-ds_A_van_Houdt.mp3
30-09-2012morgendienstds. P.L. VoorbergDeuteronomium 12: 2-28. Psalm 87. Gods liefde voor Jeruzalem.br. J. Hoorn2012-09-30-morgendienst-ds_PL_Voorberg.mp3
30-09-2012middagdienstdrs. G. den DulkMatteüs 13: 44. Jezus Christus vergelijkt het koninkrijk van God met een schat in een akker.br. M. Veldman2012-09-30-middagdienst-drs_G_den_Dulk.mp3
29-09-2012Trouwdienst2012-09-29-trouwdienst.mp3Trouwdienst Teun Kramer en Renate de Vries.
23-09-2012Doopdienstds. A. van HoudtNehemia 2: 20b. De God des hemels, Hij zal het ons doen gelukken, en wij, zijn knechten, zullen ons gereedmaken en bouwen.br. M. Veldman2012-09-23-morgendienst-ds_A_van_Houdt.mp3Start nieuwe seizoen. Doopdienst Aleida Corine van der Reest
23-09-2012middagdienstds. A. van HoudtHC Zondag 8. NGB 8 & 9. De Heilige Drieëenheid.br. R.L. Kater2012-09-23-middagdienst-ds_A_van_Houdt.mp3
16-09-2012morgendienstds. H. Sj. WiersmaDaniël 4. De Here regeert.br. M. Veldman2012-09-16-morgendienst-ds_HSj_Wiersma.mp3
16-09-2012middagdienstds. J.B.K. de VriesMatteüs 5: 31-32. Jezus handhaaft het evangelie m.b.t. het zevende gebod.br. J. Hoorn2012-09-16-middagdienst-ds_JBK_de_Vries.mp3
14-09-2012Trouwdienstds. A. van HoudtJesaja 55: 6. Zoekt de HERE, terwijl Hij Zich laat vinden; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is.br. M. Veldman2012-09-14-trouwdienst-ds_A_van_Houdt.mp3
09-09-2012morgendienst. Viering Heilig Avondmaalds. A. van HoudtLucas 17: 5. En de apostelen zeiden tot de Here: Geef ons meer geloof.br. M. Veldman2012-09-09-viering-HA-morgendienst-ds_A_van_Houdt.mp3Trouwdienst Teunis ten Napel en Geeske Snoek.
09-09-2012middagdienst. Viering Heilig Avondmaalds. A. van HoudtHC Zondag 7. Door het geloof krijgen we deel aan de weldaden van Christusbr. R.L. Kater2012-09-09-viering-HA-middagdienst-ds_A_van_Houdt.mp3
02-09-2012Doopdienstds. A. van HoudtHC Zondag 6 va 19. Het evangelie is de bron waaruit wij putten.br. R.L. Kater2012-09-02-Doopdienst-ds_A_van_Houdt.mp3Doopdienst Jan Woort.
02-09-2012morgendienstds. A. van HoudtDeuteronomium 30: 19c. Geloven is een kwestie van kiezen tussen leven en dood.br. M. Veldman2012-09-02-morgendienst-ds_A_van_Houdt.mp3
31-08-2012Trouwdienstds. A. van HoudtPrediker 4: 9a & 12b: Twee zijn beter dan één, en een drievoudig snoer wordt niet spoedig verbroken.br. M. Veldman2012-08-31-trouwdienst-ds_A_van_Houdt.mp3Trouwdienst Bertus Blom van Urk en Janneke Hakvoort.
29-08-2012Rouwsamenkomstds. A. van HoudtRomeinen 8: 31-39. Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus.br. M. Veldman2012-08-29-Rouwsamenkomst-zr_W_van_Noordennen_van_den_Berg.mp3Rouwsamenkomst Willempje van Noordennen - van den Berg.
26-08-2012Doopdienstds. A. van HoudtPsalm 139: 5. Gij omgeeft mij van achteren en van voren en Gij legt uw hand op mij.br. R.L. Kater2012-08-26-Doopdienst-ds_A_van_Houdt.mp3Doopdienst Charlotte Cella Vie Kapitein en Ale Jacob Toering.
26-08-2012middagdienstds. P. van den BergJob 1: 20b, 2: 10b, 3: 3. De HERE heeft gegeven, de HERE heeft genomen, de naam des HEREN zij geloofd.br. M. Veldman2012-08-26-middagdienst-ds_P_van_den_Berg.mp3
19-08-2012morgendienstds. P.L. VoorbergMaleachi 3: 13 - 4: 6. God ontfermt Zich.br. M. Veldman2012-08-19-morgendienst-ds_PL_Voorberg.mp3
19-08-2012middagdienstds. A. van HoudtHC Zondag 6a. Jezus Christus is de Middelaar en Verlosser.br. R.L. Kater2012-08-19-middagdienst-ds_A_van_Houdt.mp3
12-08-2012morgendienstds. A. van HoudtExodus 4: 13b. Zend iemand anders.br. M. Veldman2012-08-12-morgendienst-ds_A_van_Houdt.mp3
12-08-2012middagdienstds. A. van HoudtHC Zondag 5. Onze Middelaar is de enige reddingsboei.br. J. Hoorn2012-08-12-middagdienst-ds_A_van_Houdt.mp3
05-08-2012morgendienstds. A. van Houdt2 Timoteüs 4: 16-18. De ontboezeming van een gezant in ketenen.2012-08-05-morgendienst-ds_A_van_Houdt.mp3
05-08-2012Doopdienstds. A. van HoudtHC Zondag 4.2012-08-05-doopdienst-ds_A_van_Houdt.mp3Doopdienst Dinie Grietje Diana Brouwer
29-07-2012Doopdienstds. J.R. VisserHandelingen 2: 38-39.2012-07-29-doopdienst-ds_JR_Visser.mp3Doopdienst Jelle Robert Visser
29-07-2012middagdienstds. A. van HoudtHC Zondag 3.2012-07-29-middagdienst-ds_A_van_Houdt.mp3
22-07-2012morgendienstds. A. van HoudtPsalm 138: 8. De HERE zal het voor mij voleindigen. O HERE, uw goedertierenheid is tot in eeuwigheid. Laat niet varen de werken uwer handen.br. J. Hoorn2012-07-22-morgendienst-ds_A_van_Houdt.mp3
22-07-2012middagdienstds. A. van HoudtHC Zondag 2. Christus laat ons kijken in de spiegel van ziijn wet.br. M. Veldman2012-07-22-middagdienst-ds_A_van_Houdt.mp3
15-07-2012morgendienstds. H.G. Gunnink1 Kronieken 1: 1 - 2: 2. God zet Israël in het centrum van de mensheid onderweg naar Jezus Christus.br. M. Veldman2012-07-15-morgendienst-ds_H_G_Gunnink.mp3
15-07-2012leesdienstbr. J.P. KapiteinPreek ds. F.J. Bijzet1 Samuël 7: 2-4. De Here vraagt ons hele hart.br. R.L. Kater2012-07-15-leesdienst-br_JP_kapitein.mp3
08-07-2012morgendienstds. P.K. MeijerJakobus 1: 25, 2: 12. Wet en vrijheid.br. R.L. Kater2012-07-08-morgendienst-ds_PK_Meijer.mp3
08-07-2012middagdienstdrs. G. den DulkLeviticus 9:23b - 10: 2. Bij de inwijding van de tabernakel reageert de Here met Heilig vuur.br. M. Veldman2012-07-08-middagdienst-drs_G_den_Dulk.mp3
01-07-2012Bevestingingsdienst ambtsdragersds. A. van HoudtHandelingen 20:28. Een kader cursus vormingswerk van de Geest in de gemeente van God.br. J. Hoorn2012-07-01-bevestingsdienst-ds_A_van_Houdt.mp3Bevestiging ouderling Klaas Visser, Hendrik Mulder, Jelle Zeeman, Jelle Wezelman, Fokke Kramer. Diaken Auke Kapitein, Bartel Oost. Aftreden Jan Riekelt van Veen, Zwier Hakvoort, Freek en Teun van Slooten. Johannes Molenaar, Leon Verhoeff
01-07-2012middagdienstds. A. van HoudtHC Zondag 1. Ik ben niet van mezelf maar ik ben het eigendom van mijn trouwe Heiland Jezus Christus.br. R.L. Kater2012-07-01-middagdienst-ds_A_van_Houdt.mp3
29-06-2012Trouwdienstds. A. van HoudtFilippenzen 4: 13. Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft.br. J. Hoorn2012-06-29-trouwdienst-ds_A_van_Houdt.mp3Trouwdienst Reinier Meun en Joke Kramer.
24-06-2012morgendienstdrs. G. den DulkOpenbaring 20: 6b-7. Gods triomfantelijke overwinning van alle tegenstand.br. M. Veldman2012-06-24-morgendienst-drs_G_den_Dulk.mp3
24-06-2012middagdienstds. A.A.J. de BoerJohannes 7: 37-39. Het water des levens.br. M. Veldman2012-06-24-middagdienst-ds_AAJ_de_Boer.mp3
17-06-2012Urk, herdenking 25 jaar predikantds. J.R. Visser1 Samuël 3: 10. De Here leert zijn knecht te luisteren om te spreken.br. R.L. Kater2012-06-17-middagdienst-herdenking_25_jaar_predikant-ds_JR_Visser.mp3Herdenkingsdienst 25 jaar predikant ds. J.R. Visser
17-06-2012Dronten, herdenking 25 jaar predikantds. J.R. Visser1 Samuël 3: 10. De Here leert zijn knecht te luisteren om te spreken.2012-06-17-GKV_Dronten-herdenking_25_jaar_predikant-ds_JR_Visser.mp3Herdenkingsdienst 25 jaar predikant ds. J.R. Visser
17-06-2012morgendienst. Leesdienstbr. F.A. van SlootenPreek Ds W. Tiekstra . Nehemia 13. Gods volk heeft vernieuwing nodig.br. M. Veldman2012-06-17-leesdienst-br_FA_van_Slooten.mp3
15-06-2012Trouwdienstds. A. van Houdt2012-06-15-trouwdienst-ds_A_van_Houdt.mp3Trouwdienst Pieter Wakker & Elisabeth Hoefnagel
10-06-2012morgendienst. Viering Heilig Avondmaalds. A. van HoudtGalaten 6: 17-18. Dwaalt niet, God laat niet met Zich spotten. Want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. Want wie op (de akker van) zijn vlees zaait, zal uit zijn vlees verderf oogsten, maar wie op (de akker van) de Geest zaait, zal uit de Geest eeuwig leven oogsten.br. R.L. Kater2012-06-10-viering-HA-morgendienst-ds_A_van_Houdt.mp3
10-06-2012middagdienst. Viering Heilig Avondmaalds. A. van HoudtHC Zondag 52. De zesde bede is ons kernwapen in de geestelijke strijd.br. J. Hoorn2012-06-10-viering-HA-middagdienst-ds_A_van_Houdt.mp3
03-06-2012morgendienstdrs. G. den Dulk1 Koningen 16: 34 - 17: 1. De toegangspoort tot Kanaän wordt gesloten om God weg te vloeken.br. M. Veldman2012-06-03-morgendienst-drs_G_den_Dulk.mp3
03-06-2012middagdienstdrs. G. den Dulk2 Timoteüs 4: 13a. De apostel van Jezus Christus vraagt Timoteüs om zijn jas te brengen.br. M. Veldman2012-06-03-middagdienst-drs_G_den_Dulk.mp3
02-06-2012Trouwdienstds. A. van HoudtFilippenzen 4: 6. Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God.br. M. Veldman2012-06-02-trouwdienst-ds_A_van_Houdt.mp3Trouwdienst Jacob de Boer & Lianne ten Napel.
28-05-20122e Pinksterdag. Doopdienstds. A. van HoudtHandelingen 2: 16-17a. Er is regen voorspelt, en die komt, gegarandeerd!br. R.L. Kater2012-05-28-doopdienst-ds_A_van_Houdt.mp3Doopdienst Noëlle Woort.
27-05-20121e Pinksterdag. morgendienstds. A. van HoudtHandelingen 2: 1-4. Het wonder van pinksteren.br. J. Hoorn2012-05-27-morgendienst-ds_A_van_Houdt.mp3
27-05-20121e Pinksterdag. Belijdenisdienstds. A. van HoudtFilippenzen 2: 12b-13. Je bent voor je redding helemaal op God aangewezen.br. M. Veldman2012-05-27-belijdenisdienst-ds_A_van_Houdt.mp3Openbare geloofsbelijdenis Sjoerd de Boer, Frans Brouwer en Ellen ten Napel, Lucas Brouwer, Janneke Hakvoort en Bertus Blom van Urk. Klaas Hoorn, Steven Korf en Marije Kaptijn, Joke Kramer en Reinier Meun, Willem Kramer en Gwendoline Hoekman, Teun ten Napel en Geeske Snoek, Lianne ten Napel en Jacob de Boer, Mirjam ten Napel en Lucas de Vries, Auke van Veen en Marianne van Slooten, Pieter Wakker en Elisabeth Hoefnagel, Suzanne Woort-Koffeman
20-05-2012morgendienstds. A. van HoudtHC Zondag 51. Wij hebben een Koning die schade heeft geleden voor ons.br. M. Veldman2012-05-20-morgendienst-ds_A_van_Houdt.mp3
20-05-2012middagdienstds. J.R. Visser1 Samuël 18: 1-4. David en Jonathan sluiten echte vriendschap.br. J. Hoorn2012-05-20-middagdienst-ds_JR_Visser.mp3
17-05-2012Hemelvaartsdagds. A. van HoudtHebreeën 2: 8b-9. Jezus beneden de engelen gesteld.br. M. Veldman2012-05-17-hemelvaartsdag-ds_A_van_Houdt.mp3
13-05-2012morgendienstds. A. van Houdt2 Timoteüs 1: 9-10. Het geschenk van Gods roeping.br. R.L. Kater2012-05-13-morgendienst-ds_A_van_Houdt.mp3
13-05-2012middagdienstds. A. van HoudtHC Zondag 50. Van U zijn alle dingen, van U o God alleen.br. M. Veldman2012-05-13-middagdienst-ds_A_van_Houdt.mp3
06-05-2012Doopdienstds. A. van HoudtMatteüs 28: 18b-20. Christus opdracht geldt voor alle dagen.br. J. Hoorn2012-05-06-doopdienst-ds_A_van_Houdt.mp3Doopdienst Hendri Jelies
06-05-2012middagdienstds. A. van HoudtHC Zondag 49. Wij verlanger ernaar ons aan de wil van Vader over te geven.br. R.L. Kater2012-05-06-middagdienst-ds_A_van_Houdt.mp3
29-04-2012morgendienstds. K.P.A. MoedtMatteüs 7: 24-27. Jezus advies zorgt voor een goed fundament onder je levenshuis.br. R.L. Kater2012-04-29-morgendienst-ds_KPA_Moedt.mp3
29-04-2012middagdienstds. Tj. BoersmaJob 19: 25-27. Job getuigt van de levende Heer.br. M. Veldman2012-04-29-middagdienst-ds_Tj_Boersma.mp3
22-04-2012morgendienstds. A. van HoudtRomeinen 6: 8. Bent u een opgewekt mens?br. M. Veldman2012-04-22-morgendienst-ds_A_van_Houdt.mp3Opname t.b.v. Zendtijd voor Kerken. http://www.zvk.nl/kerkdienst.aspx?lIntEntityId=1142
22-04-2012middagdienstds. A. van HoudtHC Zondag 48. Laat komen Heer Uw rijk.br. J. Hoorn2012-04-22-middagdienst-ds_A_van_Houdt.mp3
15-04-2012morgendienstds. A. van HoudtHC Zondag 47. Het gaat om de eer van Zijn naam.br. R.L. Kater2012-04-15-morgendienst-ds_A_van_Houdt.mp3
15-04-2012middagdienstds. H. Sj. WiersmaDaniël 6. God overwint de brullende leeuw.br. M. Veldman2012-04-15-middagdienst-ds_H_SJ_Wiersma.mp3
09-04-20122e Paasdagds. A. van HoudtRomeinen 5: 10-11. Na Goede Vrijdag moest het pasen worden.br. J. Hoorn2012-04-09-2e paasdag-ds_A_van_Houdt.mp3
08-04-20121e Paasdag. Belijdenis en doopdienst.ds. A. van HoudtJohannes 20: 16a. HIJ leeft. Wil jij de levende ook ontmoeten?br. M. Veldman2012-04-08-1e paasdag-belijdenis en doopdienst-ds_A_van_Houdt.mp3Openbare geloofsbelijdenis Johannes van der Reest en Josine Naleke van der Reest - de Jong. Dopen Josine Naleke van der Reest, Martinus Johannes en Maria Naleke van der Reest.
08-04-20121e Paasdag. Middagdienstds. A. van HoudtLucas 24: 25-27. De opgestane Here openbaart zich als pastor op de weg naar Emmaüs.br. R.L. Kater2012-04-08-1e paasdag-middagdienst-ds_A_van_Houdt.mp3
06-04-2012Goede Vrijdag. Doopdienstds. A. van HoudtLucas 23: 35. Omdat Hij anderen wilde redden heeft Hij zichzelf niet gered.br. M. Veldman2012-04-06-Goede Vrijdag-doopdienst-ds_A_van_Houdt.mp3Doopdienst Evert Jan van Slooten
01-04-2012morgendienstds. H.W. van EgmondMatteüs 26: 3-64. Jezus verklaart tegenover zijn rechters dat Hij door vernedering heen tot Rechter verhoogd zal worden.br. J. Hoorn2012-04-01-morgendienst-ds_HW_van_Egmond.mp3
01-04-2012middagdienstds. H.W. van EgmondHC Zondag 46. Bid in kinderlijk vertrouwen tot Vader in de hemel.br. M. Veldman2012-04-01-middagdienst-ds_HW_van_Egmond.mp3
25-03-2012morgendienst. Viering Heilig Avondmaalds. A. van HoudtMatteüs 26: 37b. En Hij begon bedroefd en beangst te worden.br. R.L. Kater2012-03-25-viering HA-morgendienst-ds_A_van_Houdt.mp3
25-03-2012middagdienst. Viering Heilig Avondmaalds. A. van HoudtMarcus 14: 1-11. Christus is ons alles waard.br. M. Veldman2012-03-25-viering HA-middagdienst-ds_A_van_Houdt.mp3
18-03-2012morgendienstds. A. van HoudtMatteüs 5: 10-12. In de navolging van Christus staat je vervolging te wachten.br. M. Veldman2012-03-18-morgendienst-ds_A_van_Houdt.mp3
18-03-2012middagdienstds. J.R. VisserHC Zondag 45. Gods kinderen bidden.br. J. Hoorn2012-03-18-middagdienst-ds_JR_Visser.mp3
11-03-2012morgendienstds. H. Sj. WiersmaDaniël 3: 1-30. Wie God eert kan satan wel verbranden maar God houdt hun staande.br. R.L. Kater2012-03-11-morgendienst-ds_H_Sj_Wiersma.mp3
11-03-2012middagdienstds. R. KelderLucas 4: 38-39. Optreden van Jezus in Kafarnaüm.br. M. Veldman2012-03-11-middagdienst-ds_R_Kelder.mp3
04-03-2012Doopdienstds. A. van HoudtMatteüs 5: 9. Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods. genoemd worden.br. J. Hoorn2012-03-04-doopdienst-ds_A_van_Houdt.mp3Doopdienst Johannes van Slooten en Albert Vlot
04-03-2012middagdienstds. A. van HoudtHC Zondag 44. God vraagt radicale en allesomvattende gehoorzaamheid aan Zijn wil.br. M. Veldman2012-03-04-middagdienst-ds_A_van_Houdt.mp3
26-02-2012morgendienstds. Tj. BoersmaMatteüs 17: 1-8. Met Jezus op de heilige berg.br. R.L. Kater2012-02-26-morgendienst-ds_Tj_Boersma.mp3
26-02-2012middagdienstds. J. van de WeteringOpenbaring 6: 12-17. Christus komt op zekere dag plotseling terug.br. M. Veldman2012-02-26-middagdienst-ds_J_van_de_Wetering.mp3
19-02-2012morgendienstds. A. van HoudtMatteüs 5: 7. Zalig de barmhartigen want hun zal barmhartigheid geschieden.br. M. Veldman2012-02-19-morgendienst-ds_A_van_Houdt.mp3
19-02-2012middagdienstds. J.R. VisserGenesis 18: 16-33. De Here kondigt zijn oordeel over het goddeloze Sodom en Gomorra aan.br. J. Hoorn2012-02-19-middagdienst-ds_JR_Visser.mp3
12-02-2012morgendienstds. A. van HoudtMatteüs 5: 6. Zalig die hongert en dorst naar de gerechtigheid.br. R.L. Kater2012-02-12-morgendienst-ds_A_van_Houdt.mp3
12-02-2012middagdienstds. R. Vreugdenhil1 Samuël 1. Koningsdaden voor de Here beginnen met toewijding voor Hem.br. M. Veldman2012-02-12-middagdienst-ds_R_Vreugdenhil.mp3
12-02-2012samenzang2012-02-12-samenzang.mp3
08-02-2012Biddag. Morgendienstds. A. van HoudtExodus 16: 18. Toen zij het in een gomer maten, had hij die meer verzameld had, niet te veel en hij die minder verzameld had, kwam niet te kort. Ieder had naar zijn behoefte verzameld.br. J. Hoorn2012-02-08-morgendienst-ds_A_van_Houdt.mp3
08-02-2012Biddag. Middagdienstds. A. van HoudtMatteüs 5: 8. Bovenaan onze lijst van gebedspunten staat het gebed om schone handen en reine harten.br. R.L. Kater2012-02-08-middagdienst-ds_A_van_Houdt.mp3
05-02-2012morgendienstds. A. van HoudtMatteüs 5: 5. Zalig de zachtmoedigen want zij zullen de aarde beërven.br. J. Hoorn2012-02-05-morgendienst-ds_A_van_Houdt.mp3
05-02-2012middagdienstds. A. van HoudtHC Zondag 43. Wedergeboren christenen strijden tegen het zondigen met de tong.br. M. Veldman2012-02-05-middagdienst-ds_A_van_Houdt.mp3
29-01-2012morgendienstds. A. van HoudtMatteüs 5: 4. Christus spreekt zalig die treuren.br. M. Veldman2012-01-29-morgendienst-ds_A_van_Houdt.mp3
29-01-2012middagdienstds. A. van HoudtHC Zondag 42. Rijken en armen worden gewaarschuwd voor de afgod zonder weerga.br. R.L. Kater2012-01-29-middagdienst-ds_A_van_Houdt.mp3
22-01-2012middagdienstds. A. van HoudtHC Zondag 41. De Here bindt sexuele omgang aan het huwelijk.br. J. Hoorn2012-01-22-middagdienst-ds_A_van_Houdt.mp3
22-01-2012Doopdienstds. A. van HoudtMatteüs 5: 3. De kinderen van het koninkrijk zijn armen van geest.br. M. Veldman2012-01-22-doopdienst-ds_A_van_Houdt.mp3Doopdienst Klaasje Evelien Eschbach en Klaas Lucas Visser
08-01-2012middagdienstds. G. ZomerHebreeën 1:3B. Christus steunt de wereld. Hij draagt haar en Hij schraagt haar.br. M. Veldman2012-01-18-middagdienst-ds_G_Zomer.mp3
15-01-2012morgendienst. Viering Heilig Avondmaalds. A. van HoudtJohannes 3: 16. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbebr. M. Veldman2012-01-15-viering HA-morgendienst-ds_A_van_Houdt.mp3
15-01-2012middagdienst. Viering Heilig Avondmaalds. A. van HoudtHC Zondag 40. Matteüs 5:44. Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief en bidt voor wie u vervolgen,br. R.L. Kater2012-01-15-viering HA-middagdienst-ds_A_van_Houdt.mp3
08-01-2012morgendienstds. H. Sj. WiersmaMatteüs 2: 17-18. Het evangelie en de kindermoord in Betlehem.br. J. Hoorn2012-01-08-morgendienst-ds_H_SJ_Wiersma.mp3
01-01-2012morgendienstds. A. van HoudtHandelingen 11: 23. Laat het voornemen van je hart zijn om de Here trouw te blijven.br. R.L. Kater2012-01-01-morgendienst-ds_A_van_Houdt.mp3
01-01-2012Doopdienstds. A. van HoudtHC Zondag 39. Gehoorzaamheid leer je door gehoorzaam te zijn aan de Here.br. M. Veldman2012-01-01-doopdienst-ds_A_van_Houdt.mp3Doopdienst Anita Korf