Gereformeerd onderwijs

GBS De Vuurbaak
Bezoekadres: Almerelaan 18, 8321 JB Urk tel.: 684445
Postadres: Postbus 191, 8320 AD Urk.
Directeur A. Korenberg-Boven
e-mail: devuurbaak@vgpo-accretio.nl

Greijdanus College
Vestiging Zwolle
Campus 5, 8017 CB, Zwolle tel.: 038-4698698
Postbus 393
8000 AJ Zwolle
e-mail: zwolle@greijdanus.nl

SBO Het Speelwerk
Gereformeerde school voor speciaal basisonderwijs
Bachlaan 152, 8031 HL Zwolle tel.: 038 4217961
e-mail: info@hetspeelwerk.nl