Gemeentegids


De bestanden zijn beveiligd met een wachtwoord. Dit wachtwoord is op te vragen bij het kerkelijk bureau.

Psalm 84 ; 2 en 3
Hoe lieflijk zijn uw woningen
o Heere der heerscharen
Mijn ziel verlangt, ja smacht naar de voorhoven des HEREN
mijn hart en mijn vlees jubelen tot de levende God

De dichter van psalm 84 heeft het huis van de Here, de tempel lief. Omdat uit te drukken gebruikt hij sterke woorden als “verlangen” en “smachten”.
Wij hebben geen tempel maar als wij zondags bij elkaar komen, komen wij ook samen in Gods huis. Met de broeders en zusters die God aan ons gegeven heeft. Samen mogen we erediensten houden tot Gods eer. En in de week mogen we elkaar opzoeken. Samen de Bijbel bestuderen. Met elkaar meeleven.
Ter ondersteuning daarvan is deze gemeentegids. Zodat u de namen en de adressen van uw broeders en zusters kent. Weet wanneer er verenigingen gehouden worden. Weet welke broeders er in de kerkenraad zitten. En zo kan ik nog wel meer dingen noemen.
Het doorbladeren van zo’n nieuw boekje is niet altijd gemakkelijk. We missen namen van broeders en zusters die door de Here weg genomen zijn. Maar we zien tot onze grote blijdschap ook nieuwe namen. Nieuw ingekomen. En kinderen die geboren werden. We weten van huwelijken die gesloten werden. Jonge broeders en zusters die belijdenis gedaan hebben. En we realiseren ons dat God zijn werk niet los laat. En daarom kunnen we zingen: o God, wat hou ik van Uw huis.

A.A.J. de Boer

De bestanden zijn beveiligd met een wachtwoord. Dit wachtwoord is op te vragen bij het kerkelijk bureau.