Gemeentevergadering za 15 juni 19:45

Datum: 15/06/2019.
Tijd: 19:45

1. Opening 19:45
2. Notulen vorige vergadering
3. Stemmen ambtsdragers
4. Pauze
5. Toelichting Financieel verslag KR + Diaconie. Zie Jaarrekening
6. Uitslag stemming ambtsdragers
7. Rondvraag
8. Sluiting