Belijdenis catechese

Methode: Reflector: Het geloof belijden + eigen methode.
Catecheet: ds. A.A.J. de Boer
Tijd: Dinsdag 21:15 – 22:00

Gedicht

Belijdeniscatechese

 Geloven is op weg zijn naar iets toe leven er is iets wat je trekt geloven is reisvaardig zijn steeds weer opbreken ontevreden rusteloos

 Geloven is onder één dak leven met een reeds en nog niet tasten naar zinsverband is klem zitten tussen het vervulde en het onvoltooide

 Geloven is God zien hand in hand wandelen is God nog niet zien er mank aan gaan

 Geloven is een verrukking je kunt je vreugde niet op geloven is een pijn je gaat kapot van verlangen

 Geloven is een nieuwe taal spreken God heeft je op de lippen genomen is met nieuwe ogen kijken je hebt Gods hart gezien.